Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Ogłoszenie

Wójt Gminy Unisław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Pliki do pobrania:

  1. Treść zarządzenia.pdf
  2. Treść ogłoszenia.pdf
  3. Załącznik informacja dotycząca oferenta.pdf
  4. Wzór oferty na realizację zadania publicznego.docx
  5. Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2024 r.

Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót