Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT CHEŁMIŃSKI, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy prowadzona jest także EDUKACJA PRAWNA, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu CHEŁMIŃSKIEGO podstronie projektowej: <https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-chelminski-2024/>

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:

– E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Odwołanie darowizny”

– E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Życie na kredycie”

– E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zgon bliskiej osoby”

– KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność obywatelska”

– ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu ogłoszenia upadłości czy zaprzeczenia ojcostwa

– SONDA ULICZNA z zakresu prawa karnego


Stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to:
* Facebook – <http://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda> www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda
* Tik Tok – www.tiktok.com/@edukacjaprawna <http://www.tiktok.com/@edukacjaprawna>
* Instagram – <http://www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda> www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda
* Serwis – www.pomocprawna.sc.org.pl <http://www.pomocprawna.sc.org.pl> , z dedykowaną każdemu powiatowi stroną informacyjną i edukacyjną
* infolinia o systemie NPP i NPO pod nr tel. 18 44 11 994
* całodobowy kanał informacyjny Messenger @Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót