Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Dotacja z profesjonalną pomocą

Czyste powietrze leży w interesie nas wszystkich. Duży wpływ na to ma ogrzewanie domów jednorodzinnych. Teraz sięgając po dotację, można skorzystać z pomocy wyszkolonego pracownika w Urzędzie Gminy w Unisławiu.Punkt informacyjno-konsultacyjny czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Unisławiu, w pokoju 15. Zainteresowani mogą kontaktować się z pracownikiem urzędu gminy drogą e-mailową: agnieszka.wiktor@unislaw.pl,  telefonicznie (56)6868722 lub osobiście.W ramach programu Czyste Powietrze można skorzystać między innymi z dotacji na wymianę starych pieców. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wyboru źródła ciepła i dochodów wnioskujących.W ramach programu można też skorzystać ze wsparcia na: docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec I kwartału 2024 roku w ramach programu Czyste Powietrze Gmina Unisław osiągnęła następujące wyniki:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 324 szt.

Liczba zawartych umów – 290 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 181 szt.

Kwota wypłaconych dotacji w zł – 4.494.537,50 zł.

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec II kwartału 2024 roku w ramach programu Czyste Powietrze Gmina Unisław osiągnęła następujące wyniki:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 357 szt.

Liczba zawartych umów – 301 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 195 szt.

Kwota wypłaconych dotacji w zł – 5.243.063,17 zł.

Dziękujemy naszym Mieszkańcom którzy zdecydowali się wziąć udział w Programie, działając z korzyścią dla ich gospodarstw domowych i jednocześnie ograniczając problem niskiej emisji.