Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Dotacja z profesjonalną pomocą

Czyste powietrze leży w interesie nas wszystkich. Duży wpływ na to ma ogrzewanie domów jednorodzinnych. Teraz sięgając po dotację, można skorzystać z pomocy wyszkolonego pracownika w Urzędzie Gminy w Unisławiu.Punkt informacyjno-konsultacyjny czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Unisławiu, w pokoju 15. Zainteresowani mogą kontaktować się z pracownikiem urzędu gminy drogą e-mailową: agnieszka.wiktor@unislaw.pl,  telefonicznie (56)6868722 lub osobiście.W ramach programu Czyste Powietrze można skorzystać między innymi z dotacji na wymianę starych pieców. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wyboru źródła ciepła i dochodów wnioskujących.W ramach programu można też skorzystać ze wsparcia na: docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.Wszelkie informacje o programie są również dostępne na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec III kwartału 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Unisław:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 201 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 103 szt.

Kwota wypłaconych dotacji w zł – 1 888 479 złGminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec IV kwartału 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Unisław:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 213 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 121 szt.

Kwota wypłaconych dotacji w zł – 2 179 249,49 zł

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec I kwartału 2023 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podał do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące Gminy Unisław:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 233 szt.

Liczba zawartych umów – 216 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 132 szt.

Kwota wypłaconych dotacji w zł – 2 606 049,75 zł

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec II kwartału 2023 roku w ramach programu Czyste Powietrze. Gmina Unisław osiągnęła następujące wyniki:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 253 szt.

Liczba zawartych umów – 236 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 144 szt.

Kwota wypłaconych dotacji w zł – 3.061.761,10 zł.

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” informuje, że na koniec III kwartału 2023 roku w ramach programu Czyste Powietrze

Gmina Unisław osiągnęła następujące wyniki:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 273 szt.

Liczba zawartych umów – 255 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 155 szt.

Kwota wypłaconych dotacji w zł – 3.482.534,72 zł.