Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

„Przebudowa ulicy Rynkowej w miejscowości Unisław”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
– Umowa Nr 37G/1/2024/RFRD z dnia 06 maja 2024 r.

Zakres rzeczowy zadania, m.in.:

  1. Roboty przygotowawcze,
  2. Roboty ziemne,
  3. Odwodnienie korpusu drogowego,
  4. Podbudowy,
  5. Nawierzchnie,
  6. Roboty nawierzchniowe,
  7. Oznakowanie dróg i urządzenia brd,
  8. Elementy ulic,
  9. Nadzór inwestorski.


Okres realizacji zadania:

– rozpoczęcie realizacji zadania – data zawarcia umowy z wykonawcą: 10 kwietnia 2024 r.,

– termin oddania zadania do użytkowania (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót):
do dnia 31 października 2024 r.,

– zakończenie realizacji zadania – data ostatniej (płatności na rzecz wykonawcy związanej z realizacją zadania: do 30 listopada 2024 r.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót