Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Komunikat KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz. 337), roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2024 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4358 zł.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót