Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Bieg Historyczny, czyli 100 lat po pierwszym biegu długodystansowym w Polsce

Dokładnie 100 lat po pierwszym biegu długodystansowym w Polsce (15.06.2024) organizujemy pierwszy Bieg Historyczny, w którym, podobnie jak przed 100 laty, pobiegnie 10 śmiałków.

Bieg Historyczny wraz z Biegiem Sztafetowym (również 15.06.2024), który będzie się odbywał na Stadionie Miejskim w Toruniu to wielkie święto: 100 – lecia Maratonu, w które mamy nadzieję włączy się jak najwięcej osób.

REGULAMIN

I Historycznego Biegu Maratońskiego w Polsce

15.06.2024

I Organizatorzy

– Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

– Stowarzyszenie Run tu Run

– Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters

– Prezydent Miasta Toruń

– Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

II Cele imprezy

– uczczenie 100-lecie Biegów Maratońskich w Polsce

– promocja biegania jako formy aktywności dla wszystkich grup społecznych i wiekowych

– promocja treści patriotycznych

– promocja województwa kujawsko – pomorskiego oraz miasta Torunia

– przedstawienie pierwszych polskich 10 maratończyków, którzy startowali w dniu 15.06.1924

III. Termin i miejsce

1. Start: 15.06.2024

2. Godzina: 9:00

3. Miejsce startu: Płutowo

4. Dystans: 37 km i 500 m

5. Trasa biegu: Płutowo – Unisław – Wybcz – Różankwo – Toruń

6. Meta: Toruń – Stadion Miejski przy ul. Bema

7. Uroczyste zakończenie/upamiętnienie: Rynek Starego Miasta w Toruniu.

IV. Zasady uczestnictwa

1. Historyczny Bieg Maratoński jest imprezą zamkniętą, w której głównymi uczestnikami jest 10 zawodników wybranych przez Organizatora.

2. Uczestnicy będą posiadali znamiona (np. numer startowy) charakterystyczne dla biegaczy sprzed 100 lat.

3. Przed startem uczestnicy otrzymają zestawy startowe (koszulka, numer, gadżety pamiątkowe od sponsorów) oraz zostaną przewiezieni do Płutowa.

V. Przebieg Biegu Historycznego

1. Kolumna biegaczy będzie ograniczona samochodami organizatorów:

– samochód oznakowany START

– samochód oznakowany KONIEC Biegu

2. Długość kolumny będzie wynosiła około 100 m

3. Kolumna będzie towarzyszyła biegaczom na dystansie całego biegu.

4. Biegacze i pojazdy będą się poruszać zgodnie z prawem drogowym, po prawej stronie drogi/poboczem (jeżeli taka będzie możliwość).

5. Pilotem Biegu będzie pojazd policyjny.

6. Chwilowe zatrzymanie ruchu na newralgicznych skrzyżowaniach zabezpieczać będzie organizator oraz Policja.

8. Bieg będzie się odbywał w systemie ciągłym, bez przystanków w czasie: do 4 godzin.

9. Start biegu nastąpi o godzinie: 9.00

10. Planowane zakończenie biegu nastąpi między godziną 13 – 14.

11. Organizatorzy zabezpieczą wsparcie żywieniowe (woda i posiłki regeneracyjne będą wydawane z auta towarzyszącemu kolumnie).

VI Klasyfikacja

Bieg Historyczny nie jest formą rywalizacji sportowej, ale rekreacyjnym biegiem, który ma upamiętnić 100-letnią tradycję biegową w Polsce, a szczególnie ma pokazać i upamiętniać dziesięciu pierwszych maratończyków w Polsce.

Wszyscy biegnący otrzymają unikalne, numerowane medale.

Plik do pobrania:

Zaproszenie.pdf


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót