Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

XIX Półmaraton Unisławski – uruchomiono możliwość rejestracji zawodników

Uruchomiono możliwość rejestracji zawodników na organizowany XIX Półmaraton Unisławski oraz Dziesiątkę Unisławską w dniu  22 czerwca 2024 r.

Półmaraton Unisławski oraz Dziesiątka Unisławska zostały zaliczone do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długich i będą szóstym z kolei biegiem
w tegorocznej edycji cyklu Grand Prix.

Zawody odbędą się na malowniczej trasie prowadzącej przez teren Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, drogami o nawierzchni asfaltowej.

Trasa Półmaratonu Unisławskiego (21.097,5 m) prowadzi po terenie gminy Unisław i Kijewo Królewskie, przez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Bągart, Szymborno, Płutowo, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Unisław (meta).

Trasa Dziesiątki Unisławskiej (10.000 m) prowadzi przez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Gołoty, Unisław (meta).

Trasy zawodów z zaznaczeniem parkingów oraz biura zawodów:

Trasa zawodów

Na dystansie 10 km zawodnicy będą mieli możliwość udziału w marszu „Nordic walking”.

Prawo startu w Półmaratonie Unisławskim mają tylko osoby pełnoletnie spełniające wymagania określone w regulaminie zawodów, natomiast w Dziesiątce Unisławskiej dopuszcza się udział osób w wieku 16-18 lat, wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w biegu.

Imienne zgłoszenia do biegów można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowegodostępnego na stronie internetowej: https://zapisy.sts-timing.pl/987/ do dnia 17 czerwca 2024 r., jeżeli limit zawodników zgłoszonych do udziału w biegu nie zostanie wyczerpany.

Limit zawodników na trasie „Dziesiątki Unisławskiej” wynosi 250 osób, w tym 200 osób dla uczestników biegu i 50 osób dla uczestników „Nordic walking”, natomiast na trasie „Półmaratonu Unisławskiego” wynosi 250 osób (decyduje kolejność zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty startowej).

Opłaty startowe:

Zawodnicy, którzy ukończyli XII cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach długodystansowych w 2023 roku, mają prawo do zniżki 15 zł. Opłata startowa zostanie  pomniejszona o kwotę 15 zł, w zależności od terminu dokonania transakcji.

Zwolnienie z opłaty startowej:

  1. Mieszkańcy gminy Unisław zwolnieni są z uiszczenia opłaty startowej.
  2. Zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy, którzy mają 70 lat i więcej, (tj. osoby urodzone
    w roku 1954 i starsze).

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów znajdującym się w Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Spokojnej 16 w dniu biegu w godzinach 7:00 – 9:30.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać:

–    dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument ze zdjęciem do sprawdzenia daty urodzenia i adresu,

–    zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w biegu lub w przypadku jego braku pisemne oświadczenie zawodnika o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,

– dowód uiszczenia opłaty startowej (jeżeli zawodnik nie znajduje się na liście osób
z potwierdzona płatnością).

Więcej informacji na www.unislaw.pl w zakładce sport i turystyka.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót