Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2024 r.

Plik do pobrania: Zarządzenie Wójta nr 0050.17.2024r. z dnia 11.03.2024r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego [czytaj dalej]

Nabór do Komisji Konkursowej

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Wójt Gminy Unisław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w [czytaj dalej]

Program współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Program współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. https://bip.unislaw.pl/zarzadzenie/604/zarzadzenie-nr-0050-42-2023 Konsultacje projektu rocznego Programu [czytaj dalej]

UTH