Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

 Zaproszenie

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła?

Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny dzieciom?

Mikrodotacje są dla Ciebie!

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 4.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 4.0” w 2024 roku przewidywany jest jeden konkurs.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje:

  •  do wysokości 10 000 zł na rozwój organizacji dla:
  •  młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 60 miesięcy
  • do wysokości 6 ty zł na działanie ze sfer pożytku publicznego dla:
  • grupy nieformalne z Patronem– składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
  • młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 60 miesięcy
  • do wysokości 5 ty zł na działanie ze sfer pożytku publicznego dla:
  • grupy nieformalne bez Patrona – składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne

Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.

Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej!

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków planowany jest w drugiej połowie lutego.

Dokumentacja konkursowa dostępną będzie na stronie internetowej www.trgp.org.pl

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla powiatu chełmińskiego odbędzie się dnia 19.02.2024 r. (poniedziałek), Świetlica wiejska w Stolnie, Stolno 88 (przy Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Stolnie), godz. 09:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem trgp@trgp.org.pl lub pod numerem telefonu 726-088-405. W treści zgłoszenia proszę podać: imię i nazwisko, numer telefonu, datę i miejsce spotkania oraz nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.

Serdecznie zapraszamy


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót