Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Zapraszamy do udziału w II turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) wkraczają w nową fazę. Po diagnozie stanu istniejącego i wstępnej strategii rozwoju zaczynamy planować przyszłość.

Głos mieszkańców i innych interesariuszy jest w tych pracach kluczowy. Cały proces przygotowania dokumentu SUMP dla MOFT zakłada realizację trzech tur konsultacji społecznych. Pierwsza z nich odbyła się na przełomie stycznia i lutego br. W ramach warsztatów dokonano między innymi oceny sytuacji transportowej MOFT, za pomocą analizy SWOT.

Zapraszamy do udziału w II turze konsultacji społecznych w formie warsztatów, na których Będziemy kontynuowali rozmowy o  wizjach, celach i zadaniach. Zebrane w I turze konsultacji hasła i wartości postaramy się zamienić w konkretne zapisy Wizji mobilności MOFT 2040.

 Omówimy działania proponowane do wdrożenia w ramach SUMP na terenie MOFT. Każdemu z nich nadamy priorytet.

Na spotkania można zgłosić się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej SUMP:


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót