Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Zagłosuj na nasze projekty

Trzy projekty z gminy Unisław walczą w programie grantowym Mondi. To od Państwa zależy, czy otrzymają dofinansowanie. A wystarczy zagłosować! To proste.

Już dziś bezpłatnie zagłosujmy na projekty z Gminy Unisław, które mogą być  zrealizowane w naszej gminie!


Instrukcja głosowania:
1. Wchodzimy na stronę: https://mondi.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_57682Zbqp7Xlt1s?Q_Language=PL&fbclid=IwAR3jtnNX3p9WdFYbxVBmblpCHmcxehF1TUxzgyVAJq9oAN8LSDL0Sh9Zqqg
2. Wypełniamy formularz:
miejscowość: xxxx, kod pocztowy: xxxx,
dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. Otwieramy link wysłany na podany e-mail.
4. Oddajemy trzy bezpłatne głosy na wybrane projekty. Głosy można przyznawać dowolnie – oddać wszystkie na jeden wybrany projekt, lub podzielić je pomiędzy kilka wybranych.

Projekty z Gminy Unisław to:

Nr. 16 Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu – wyposażenie nowej świetlicy dla młodzieży w nowoczesny sprzęt multimedialny: telewizor i zestaw głośników sufitowych w celu poprawy jakości edukacji strażaków. Kategoria: Edukacja, Integracja społeczności lokalnej, Różnorodność & Inkluzja, Wsparcie przedsiębiorczości.

Nr. 46 Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu – „Rodzinne kino pod gwiazdami” w celu popularyzacji kultury poprzez plenerowe pokazy filmowe oraz ożywienie aktywności społecznej – dwie bezpłatne projekcje filmowe w plenerze w parku w Unisławiu oraz zakup leżaków. Kategoria: Infrastruktura i rozwój lokalny, Kultura, Ochrona Środowiska.

Nr. 69 Stowarzyszenie Unisław Team w Unisławiu – udział 11 zawodników z trenerami w II edycji międzynarodowego turnieju futsalu w Kadyksie w Hiszpanii. Kategoria: Zdrowie i dobrostan (wellbeing), Sport, Bezpieczeństwo.

Pracownicy Mondi Świecie oraz Świecie Recykling i Świecie Rail mogą oddać 5 głosów, wszystkie pozostałe osoby – 3.

Wspieramy lokalnie to nowy program grantowy Mondi Świecie dla lokalnej społeczności. Więcej informacji na stronie: https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/europe/poland/mondi-%C5%9Bwiecie-grant-programme/

*Uwaga, podczas głosowania w polu mail nie może być przerwy na końcu (znaku spacji).


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót