Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

XVIII Półmaraton Unisławski – trwają zgłoszenia

Trwają zgłoszenia zawodników na organizowany XVIII Półmaraton Unisławski oraz Dziesiątkę Unisławską w dniu  24 czerwca 2023 r.

Półmaraton Unisławski oraz Dziesiątka Unisławska zostały zaliczone do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długich i będą czwartym z kolei biegiem w tegorocznej edycji cyklu Grand Prix.

Zawody odbędą się na malowniczej trasie prowadzącej przez teren Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, drogami o nawierzchni asfaltowej.

Trasa Półmaratonu Unisławskiego (21.097,5 m) prowadzi po terenie gminy Unisław i Kijewo Królewskie, przez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Bągart, Szymborno, Płutowo, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Unisław (meta).

Trasa Dziesiątki Unisławskiej (10.000 m) prowadzi przez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Gołoty, Unisław (meta).

Trasy zawodów z zaznaczeniem parkingów oraz biura zawodów.

Jednocześnie kontynuujemy możliwość udziału zawodników w marszu „Nordic walking” na dystansie 10 km.

Prawo startu w Półmaratonie Unisławskim mają tylko osoby pełnoletnie spełniające wymagania określone w regulaminie zawodów, natomiast w Dziesiątce Unisławskiej dopuszcza się udział osób w wieku 16-18 lat, wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w biegu.

Imienne zgłoszenia do biegów można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://gpkujawsko-pomorskie.sts-live.pl/Event/Details/280 do dnia 19 czerwca 2023 r., jeżeli limit zawodników zgłoszonych do udziału w biegu nie zostanie wyczerpany.

Limit zawodników na trasie „Dziesiątki Unisławskiej” wynosi 250 osób, w tym 200 osób dla uczestników biegu i 50 osób dla uczestników „Nordic walking”, natomiast na trasie „Półmaratonu Unisławskiego” wynosi 250 osób (decyduje kolejność zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty startowej).

Opłaty startowe:

DystansWysokości opłaty startowej
uzależniona jest od terminu zgłoszenia do biegów
oraz dokonania opłaty
do 30 kwietnia 2023od 01 maja do 20 maja
2023
od 21 maja
do 19 czerwca
2023
w dniu  biegu
– 24 czerwca 2023
XVIII Półmaraton Unisławski i Dziesiątka Unisławska40 zł50 zł60 zł100 zł

Zawodnicy, którzy ukończyli pełny cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach długich w 2022 roku, posiadają uprawnienie do skorzystania z udzielonego rabatu i pomniejszenia opłaty startowej o kwotę 10 zł.

Zwolnienie z opłaty startowej:

  1. Mieszkańcy gminy Unisław zwolnieni są z uiszczenia opłaty startowej.
  2. Zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy, którzy mają 70 lat i więcej, (tj. osoby urodzone
    w roku 1953 i starsze).

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów znajdującym się w Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Spokojnej 16 w dniu biegu w godzinach 7:00 – 9:30.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać:

–    dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument ze zdjęciem do sprawdzenia daty urodzenia i adresu,

–    zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w biegu lub w przypadku jego braku pisemne oświadczenie zawodnika o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,

– dowód uiszczenia opłaty startowej (jeżeli zawodnik nie znajduje się na liście osób
z potwierdzona płatnością).

Więcej informacji na www.unislaw.pl w zakładce sport i turystyka.

Galeria

Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót