Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Świadczenia Pielęgnacyjno-Opiekuńcze

Świadczenia pielęgnacyjno opiekuńcze są świadczone dla obłożnie chorych w domu chorego. Świadczeń udzielają: pielęgniarka dyplomowana Sylwia Badoń i licencjat pielęgniarski Bożena Kacperek, mgr piel.Martyna Jakubaszek -Noga, piel.dypl. Żaneta Jasińska. Objęcie opieką długoterminową wymaga skierowania od lekarza POZ i zakwalifikowanie zgodnie z określonymi kryteriami.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót