Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

„Remont drogi gminnej nr 060465C w miejscowości Błoto”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
– Umowa Nr 14G/1/2023/RFRD/R z dnia 21 listopada 2023 r.

Zakres rzeczowy zadania, m.in.:

1) Roboty przygotowawcze,

2) Podbudowy,

3) Nawierzchnie.


Okres realizacji zadania:

– rozpoczęcie realizacji zadania – data zawarcia umowy z wykonawcą: 25 września 2023 r.,

– termin oddania zadania do użytkowania (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót):
do dnia 28 czerwca 2024 r.,

– zakończenie realizacji zadania – data ostatniej (płatności na rzecz wykonawcy związanej z realizacją zadania: do 15 lipca 2024 r.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót