Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym udzielane jest wsparcie:

 • osobom doznającym przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc wobec członków rodziny,
 • osobom uzależnionym,
 • osobom współuzależnionym,
 • innym osobom będącym w kryzysie

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy:

 • nawiązanie życzliwego, nieoceniającego kontaktu z klientem
 • dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii
 • motywowanie i kierowanie do leczenia
 • udzielanie wsparcia i pomocy  osobom po zakończeniu terapii odwykowej
 • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym (członkom rodzin, bliskim, pozostającym w bezpośrednich interakcjach z alkoholikiem)
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • rozwijanie motywacji do podejmowania działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji
 • uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej
 • udzielanie porad psychologicznych
 • prowadzenie działalności profilaktycznej

W punkcie świadczą nieodpłatnie pomoc następujący specjaliści:

 • specjalista d.s. alkoholowych
 • psycholog kliniczny
 • instruktor terapii uzależnień

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi następujące rodzaje dokumentacji ze swojej działalności:

 • dziennik udzielonych porad terapeutycznych
 • dziennik udzielonych porad psychologicznych
 • dokumentację poszczególnych przypadków

Punkt czynny jest w godzinach:
poniedziałek – 7:15 – 12:00
wtorek – 8:00 – 18:00
środa – 7:15 – 12:00 oraz 17:00 – 18:00
czwartek – 7:15 – 12:00
piątek – 7:15 – 12:00

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny mieści się w budynku gminnym w Unisławiu, przy ulicy Parkowej 20.

Funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego finansowane jest w całości z budżetu Gminy Unisław ze środków pozyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym działa grupa wsparcia dla osób uzależnionych.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót