Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

„Przebudowa ulicy Zielone Wzgórze w miejscowości Unisław”.

Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 01608-6935-UM0212547/22 zarejestrowana w rejestrze UM
pod numerem WS-II.052.8.450.2414.2022 zawarta w dniu 19 czerwca 2023 r.

Zakres operacji:

  1. Kanalizacja deszczowa,
  2. Wykonanie nawierzchni wraz z podbudową,
  3. Przebudowa istniejącej infrastruktury (regulacja włazów, zmiana organizacji ruchu, roboty towarzyszące).

Planowany termin zakończenia realizacji operacji: do 30 czerwca 2024 r.

Źródła finansowania operacjiKoszty operacji
(w zł)
Koszty całkowite operacji (brutto)341.109,89
EFFROW (dofinansowanie operacji
– 63,63% kosztów kwalifikowalnych)
216.629,00
Wkład własny124.480,89

Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót