Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stablewice”


Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
– Umowa Nr 52G/1/2023/RFRD z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zakres rzeczowy zadania, m.in.:

1) Roboty przygotowawcze,

2) Roboty ziemne,

3) Podbudowy,

4) Nawierzchnie,

5) Roboty wykończeniowe,

6) Nadzór inwestorski.


Okres realizacji zadania:

– rozpoczęcie realizacji zadania – data zawarcia umowy z wykonawcą: 18 maja 2023 r.,

– termin oddania zadania do użytkowania (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót):
do dnia 30 września 2023 r.,

– zakończenie realizacji zadania – data ostatniej (płatności na rzecz wykonawcy związanej z realizacją zadania: do 15 września 2023 r.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót