Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

„Przebudowa drogi gminnej nr 060483C w miejscowości Unisław”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00239-65151-UM0200287/23 zarejestrowana w rejestrze UM
pod numerem WS-I.052.11.35.2473.2023 zawarta w dniu 27 lipca 2023 r.

Zakres operacji:

  1. Roboty przygotowawcze,
  2. Roboty ziemne,
  3. Odwodnienie korpusu drogowego,
  4. Podbudowy,
  5. Nawierzchnie,
  6. Roboty wykończeniowe,
  7. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
  8. Elementy ulic.

Planowany termin zakończenia realizacji operacji: do 30 grudnia 2023 r.

Źródła finansowania operacjiKoszty operacji
(w zł)
Koszty całkowite operacji (brutto)567.928,55
EFFROW (dofinansowanie operacji
– do 63,63% kosztów kwalifikowalnych)
361.000,00
Wkład własny206.928,55


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót