Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Gminny Ośrodek Zdrowia jest czynny w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 21:00.  W soboty czynny od 8:00 do 11:00 oraz święta od 8:00 do 10:00 – tylko nagłe zachorowania.

Wizyty w domu chorego są świadczone w dni powszednie od 13:00 do 15:00.

Świadczenia udzielane są w zakresie opieki lekarza, pielęgniarki środowiskowej, położnej oraz pielęgniarki medycyny szkolnej, opieki koordynowanej.

Lekarz przyjmuje zgodnie z tygodniowym grafikiem pracy.

Personel lekarski GOZ:
Maria Szóstakowska – pediatria,medycyna rodzinna
Zbigniew Maniszewski – internista                                                     
Jacek Mikołajczyk – lekarz POZ 

Paweł Mlicki lekarz POZ

Anna Mieczkowska-Grunberg lekarz POZ


Personel pielęgniarski GOZ:
mgr piel. Anna Lewańska specjalista w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego
mgr piel. Magdalena Dynas
mgr piel. Anita Kołodziej specjalista w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego
mgr piel.  Violetta Mahlzan specjalista w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, ,
mgr piel. Monika Gromniszewska , piel. dypl. Ewelina Kacperek
Położna – mgr Anna Piskor pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

mgr piel.Angelika Berent specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego -pielęgniarka pracująca w środowisku nauczania i wychowania.

Pobieranie materiałów do badań:
Codziennie w dni powszednie od 7 do 1
1

Pracownia EKG
Czynna w dni powszednie od 10-11 i od 13-14

Pracownia Ultrasonografii
Czynna: środy od 7:30 /obowiązuje wcześniejsza rejestracja/
               wybrane soboty 8:30 -11:00

USG -jamy brzusznej, tarczycy, Doppler Tętnic

Badania wykonuje:
lek.med. Krzysztof Jaroszewski, specjalista radiolog
Małgorzata Lubecka – radiolog

Na wyposażeniu pracowni znajduje się  ultrasonograf firmy GE Healtcare LOGIQ 200 PRO  oraz Aparat USG Simens wyposażony w sondy:
– Convex 2,5-5,0 MHz
– Liniową 4,5-8,5 MHz
– Endovaginalną 4,6-8,6 MHz

Badania spirometryczne
Na wyposażeniu Ośrodka znajduje się aparat Lungtest 1000 S służący do badań spirometrycznych. Badania wykonywane są we wtorki od 11:00 – dla pacjentów GOZ Unisław na podstawie skierowań od lekarza zatrudnionego w GOZ. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Badanie ,,HOLTER RR”

Na wyposażeniu pracowni EKG znajduje się aparat do monitorowania całodobowo wartości ciśnienia tętniczego krwi.  Badanie nie jest refundowane przez NFZ. Jest wykonywane na zlecenie lekarzy GOZ Unisław dla pacjentów którzy wymagają tego badania. Badania wykonują Pielęgnarki POZ. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
W przypadku stanów nagłych i stanów bezpośredniego zagrożenia życia a w szczególności :
-utraty przytomności
-upadków z wysokości
-złamań
-wypadków komunikacyjnych
-nagłych zaburzeń świadomości
-nagłej duszności
-porażenia prądem
-bólów zamostkowych
-porodu
-dolegliwości związanych z ciążą
-nagłych zachorowań w miejscach publicznych,

NIEZALEŻNIE OD CZASU TRWANIA WZYWAMY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DZWONIĄC POD NUMER TELEFONU  999 LUB 112


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót