Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Polityka jakości GOZ

Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu jest świadczenie usług medycznych na poziomie zaspokajającym potrzeby i oczekiwania, jak również umacniającym zaufanie i zadowolenie Pacjentów. Wszelkie działania związane z udzielanymi świadczeniami opierają się na literze przepisów prawnych, z zachowaniem wymagań określanych przez ustawy, rozporządzenia i powszechnie uznane normy etyczne. Polityka Jakości jest realizowana poprzez następujące cele strategiczne :

  1. Utrzymanie zaufania i zadowolenia pacjentów oraz badanie poziomu satysfakcji pacjentów i ich rodzin,
  2. Stworzenie atmosfery przyjaznej dla pacjenta,
  3. Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników GOZ,
  4. Systematyczna modernizacja infrastruktury,
  5. Dbałość o wizerunek instytucji i promocja na rynku usług medycznych.

Kierownictwo Gminnego Ośrodka Zdrowia deklaruje pełne zaangażowanie własne oraz całego zespołu pracowników w proces wdrażania i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001 : 2009 oraz stałe doskonalenie jego skuteczności dla zapewnienia pacjentom wysokiego poziomu świadczonych usług.
Wszystkich pracowników GOZ czynię odpowiedzialnym za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót