Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Organizacja Pożytku Publicznego  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

“ISKIERKA”

w Unisławiu

ul. Lipowa 33/2
86-260 Unisław
tel. 694-834-603
e-mail: iskierka.unislaw@wp.pl


KRS: 0000306045
NIP: 875-151-56-83
REGON: 340486634

Numer konta
BS Toruń O/Unisław: 94 9511 0000 2004 0017 4886 0001

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “ISKIERKA” w Unisławiu powstało i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15.05.2008r. Jednak swoje źródła i początek datuje na 05.03.2004r. kiedy to z wielkiej potrzeby na istnienie tego typu inicjatyw powołano do życia Świetlicę Terapii Zajęciowej “ISKIERKA” przy Zespole Szkół w Unisławiu.

Dzięki poparciu lokalnych władz, współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół oraz wsparciu instytucji państwowych, przedsiębiorstw, oraz prywatnych firm rozpoczęliśmy budowę organizacji pozarządowej. Wszyscy, którzy mieli bezpośredni wkład we wspieranie naszych działań okazywali nam wielkie serce i nie zapominają do dziś o promocji dobra, tolerancji i solidarności pomimo ciągłego zabiegania o rozwój terytorialny, pomyślność i rentowność własnych inwestycji oraz polepszanie statusu materialnego. Jesteśmy wdzięczni, że potrafią dzielić się owocami swojej pracy i odnoszonych sukcesów z najbardziej potrzebującymi, których skrzywdził ślepy los.

Naszą misją jest budowa “grupy” niepełnosprawnej młodzieży oraz dzieci specjalnej troski zdolnej do reprezentatywnego udziału w szeroko rozumianym dialogu społecznym poprzez:
– promowanie pozytywnego wizerunku niepełnosprawnych,
– szerzenie wśród nich aktywności,
– budzenie wrażliwości społecznej na ich potrzeby,
– podniesienie świadomości społecznej w zakresie integracji oraz wsparcie w
   wychodzeniu z marginalizacji,
– walkę z nietolerancją, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją.

Kluczowym elementem działalności Stowarzyszenia w minionym okresie była świetlica Terapii Zajęciowej “ISKIERKA” dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży specjalnej troski. Świetlica rozumiana tu nie jako pomieszczenie lecz jako swego rodzaju organizm. Promowała, oferowała i szerzyła ona aktywność oraz twórcze wypełnianie i organizowanie czasu, którego osoby niepełnosprawne mają w nadmiarze, motywując do działania zarówno w sferze duchowej (śpiew, kino, koncerty) jak i fizycznej (twórczość artystyczna, sport, rekreacja).

Dziś spotykamy się dwa razy w tygodniu. Jednego dnia odbywają się zajęcia stacjonarne (muzyka, plastyka, rękodzielnictwo) zaś drugi dzień przeznaczony jest na sport i rekreację (zajęcia na hali widowiskowo-sportowej, sala gimnastyczna, boisko sportowe, plenery). Raz w miesiącu odbywają się sesje dogoterapii prowadzone przez Fundację “Cane Pro Humano” z Bydgoszczy. Bierzemy też często udział w imprezach masowych, okolicznościowych, integracyjnych, corocznych spotkaniach niepełnosprawnych w Robakowie oraz Sportowych Spotkaniach Niepełnosprawnych w Kowalewie Pomorskim, skąd przywozimy wiele nagród za zajmowane miejsca na podium.

Jan Michałowski
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “ISKIERKA”


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót