Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

OGŁOSZENIE – SUSZA

Unisław, dnia 19.07.2023 r.

Z uwagi na potwierdzenie przez System Monitoringu Suszy Rolniczej wystąpienia zagrożenia suszą na terenie Gminy Unisław, przypominam iż istnieje możliwość zgłaszania strat spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem w gospodarstwach rolnych.

Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, jak to miało miejsce od 2020 r. odbywa się za pośrednictwem publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” i pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy poprzez wyżej wymienioną aplikację.

Zgłoszenie szkody poprzez aplikację jest warunkiem koniecznym do uzyskania protokołu elektronicznego z oszacowania strat.

Jeżeli jednak rolnik będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała również komisja (po tym jak zgłosił szkodę przez aplikację), wówczas powinien to zgłosić w Urzędzie Gminy Unisław w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody.

Jeżeli rolnik złoży wniosek w aplikacji, a komisja nie oszacuje szkód, to rolnik otrzyma protokół w wersji elektronicznej,

Jeżeli rolnik nie złoży wniosku w aplikacji, a komisja oszacuje szkody, to rolnik nie otrzyma protokołu w wersji elektronicznej, a samo oszacowanie szkód przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołu elektronicznego.

Działanie komisji i szacowanie przez nią strat jest możliwe tylko wówczas, gdy rolnik wcześniej zgłosił szkodę przez aplikację.

Wnioski o szacowanie strat można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław.

WÓJT GMINY

(-) Jakub Danielewicz

Plik do pobrania:

Wniosek.pdf


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót