Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

O Nas

Przedszkole Gminne „Krasnoludek” w Unisławiu istnieje od  30 listopada 1946 r. Powstało jako Przedszkole zakładowe Cukrowni Unisław, a jego założycielką była żona ówczesnego dyrektora Cukrowni p. Czesława Franke.  Początkowo było ono jednooddziałowe, a od 1975 roku – dwuoddziałowe. Pierwszą kierowniczką przedszkola była p. Augusta Krzyżanowska. Pracowała w Unisławiu do 31.08.1948 r. Od dnia 9.IX.1948 r. przez 10 lat kierownikiem przedszkola była p. Regina Piotrowska. W latach 1958 – 1964 przedszkolem kierowała p. Regina Hryniewiecka. W roku 1964 kierownictwo placówki objęła do dzisiaj życzliwie wspominana jako człowiek wielkiego serca p. Helena Bożemój. W roku  1991 przeszła na emeryturę przepracowawszy w unisławskim przedszkolu 27 lat.

Kolejnymi dyrektorami przedszkola były:

– 1.09.1991 – 31.08.1995 – Bożena Jarocka
– 1.09.1995 – 15.06.2009  – Maria Chylewska
– 1.09.2009 – 24 06.2014   – Elżbieta Krause
– 24.06.2014 – 18.08.2014 – Michał Wasielewski
– 19.08.2014 – 31.08.2023 – Agnieszka Gajewska
– 1.09.2023 – nadal Alina Syrocka

Obecnie istniejące Przedszkole „Krasnoludek” jest jedyną publiczną placówką przedszkolną w naszej gminie. Jest spadkobiercą tradycji zlikwidowanych przedszkoli – Przedszkola nr 1 w Raciniewie, przedszkola zakładowego w Raciniewie oraz przedszkola zakładowego w Stablewicach. Nazwę  „Krasnoludek” nadano przedszkolu w 50 rocznicę jego utworzenia – 30.XI.1996 r. Przedszkole od początku mieściło się w budynku przy Cukrowni – dawnym pałacyku niemieckich właścicieli Cukrowni i Unamelu – rodziny Henatsch.

Dawny budynek przedszkola – przy ulicy Żwirki i Wigury 3 (przy Cukrowni)

Ze względu na zły stan techniczny budynku i brak ogrzewania (po zlikwidowaniu Cukrowni) Przedszkole 1.II.2009 r.  zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Lipowej 31 w Unisławiu. Obecnie zajmuje parter tzw. „starej szkoły” – 3 sale zajęć, łazienki, szatnie,  kuchnię, stołówkę, pomieszczenia gospodarcze. Obecnie Przedszkole zapewnia codzienną opiekę 75 dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra – nauczyciele wychowania przedszkolnego z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem. Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie wszelkich talentów, jakie drzemią w dzieciach i dawanie im możliwości rozwoju. Nasz cel chcemy osiągnąć małymi krokami dbając o indywidualizację, otwartą komunikację i wzajemne poczucie bezpieczeństwa. Wiodącymi wartościami, jakimi się kierujemy jest szeroko pojęte dobro dzieci, wrażliwość na potrzeby każdego człowieka, poszanowanie naszych praw i rozwój intelektualny nas wszystkich. Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, dbałość o szczegóły, wysoki poziom edukacyjny i nieustająca chęć rozwijania się.

W ramach wszechstronnego rozwoju dziecka w przedszkolu zapewniamy:

 • rodzinną, miłą, przytulną i przyjazną dziecku atmosferę; pracę i zabawę w małych grupach i pod okiem życzliwych i profesjonalnych nauczycieli,
 • wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,
 • wiele zajęć dodatkowych wspomagających rozwój zarówno fizyczny, psychiczny, moralny, społeczny jak i estetyczny naszych wychowanków (zajęcia taneczne, język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia szachowe)
 • inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie,
 • wychowanie w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb innych,
 • przygotowanie do osiągnięcia “gotowości szkolnej”,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturalnej i technicznej,
 • respektowanie naczelnej potrzeby każdego dziecka – ZABAWY,
 • opiekę logopedów, zajęcia mające na celu usprawnienie aparatu mowy i płynność mówienia, wypracowanie odpowiedniego oddechu i artykulacji; zajęcia w formie zarówno grupowej dla wszystkich przedszkolaków jak i indywidualnej, jeśli zachodzi taka potrzeba oraz w części przedszkoli – konsultacje psychologiczne,
 • wiele różnego rodzaju atrakcji, np.: teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wycieczki edukacyjne, programy sezonowe, udział w konkursach, wyjazdy do teatrów, lekcje muzealne itd.,
 • współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
 • możliwość spotkań w przedszkolu całych rodzin i przyjaciół, wspólne przeżywanie ważnych w roku świąt i innych uroczystości, sprzyjających integracji rodzin, a także środowiska lokalnego.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót