Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021 – 2025

Gmina Unisław otrzymała w 2023 roku wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 w wysokości 4 000,00 zł.

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych” otrzymała Szkoła Podstawowa w Grzybnie – kwota dofinansowania 4 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł;

Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót