Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Nabór wniosków dotyczących unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Unisław w roku 2023

Mieszkańcy Gminy Unisław mogą ubiegać się o środki finansowe na demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Unisław, które ujęte są w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest Gminy Unisław.

Do dnia 25 maja 2023 r. Urząd Gminy w Unisławiu prowadzi nabór wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Formularze wniosków i wymagane dokumenty dostępne są w Urzędzie Gminy w Unisławiu.

Zadanie zostanie zrealizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę do WFOŚiGW w Toruniu i przyznaniu dotacji. Gmina Unisław zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w przypadku nieotrzymania dofinansowania.

Dofinansowanie może stanowić 100% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 700,00 zł do każdej tony zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego – nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie.

Środki zostaną zrefundowane jedynie w przypadku przeprowadzenia prac przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Gminy w Unisławiu.

Zgodnie z przepisami prawa demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest mogą zajmować się tylko i wyłącznie specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Unisławiu nr tel. (56) 68 68 714.

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie (wniosek) zamiaru wywozu i unieszkodliwienia azbestu
  2. Oświadczenie RODO
  3. Oświadczenie o pomocy publicznej (druk WFOŚiGW)

oraz dodatkowo gdy azbest znajduje się na dachu

  • zgłoszenie robót budowlanych lub ostateczna decyzja – pozwolenie dot. wymiany poszycia dachu

Dokumenty należy złożyć do 25 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, pokój nr 16.


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót