Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Informacja z przebiegu konsultacji projektu: „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”

Plik do pobrania:

Wyniki konsultacji na rok 2024.pdf


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót