Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Grupy Wsparcia

Grupa wsparcia

Mityngi grupy AA „NADZIEJA” w Unisławiu  odbywają się w każdą środę w godzinach 17.30 -19.00 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, ul. Parkowa 22, piętro I.  Mityng otwarty – zwyczajowo w ostatnim tygodniu miesiąca.

Anonimowi Alkoholicy (AA, z ang. Alcoholics Anonymous) – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu.

Preambuła AA

“Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i innym pomagać w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne, dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią organizacją lub instytucją; nie angażuje się w żadne publiczne polemiki; nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest pozostawać trzeźwym i pomagać innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości.”

Wspólnota AA to nie tylko mityngi, ale także wspólne wyjazdy, imprezy trzeźwościowe i zabawy bezalkoholowe. Poniżej zdjęcia z naszego ubiegłorocznego pikniku wędkarskiego i wycieczki do Golubia Dobrzynia.

Jeżeli nie wiesz, jak wrócić do trzeźwego życia, przyjdź do nas.

Pomożemy Ci.

Nie musisz tak wyglądać

i nie musisz tak umierać
http://www.youtube.com/watch?v=xxCSghm1aVk

(Strona redagowana przez członka Wspólnoty AA)


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót