Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

W ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Gmina Unisław otrzymała w 2023 roku dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 19 000,00 zł. Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła 29 500,00 zł.

Środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W dniu 22.05.2023 r., 25 uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej w Kokocku podczas wycieczki do Gdańska zwiedziło:

 1. Statek muzeum “Sołdek” – Oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku,
 2. Pole Bitwy na Westerplatte,
 3. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań XVII w.

W dniach od 19.06.2023 r. do 21.06.2023 r., 35 uczniów z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Kokocku podczas wycieczki do Warszawy zwiedziło:

 1. Bibliotekę Uniwersytecką,
 2. Autentyczny fragment muru Getta Warszawskiego,
 3. Centrum Nauki Kopernik,
 4. Ogród botaniczny UW,
 5. Muzeum Powstania Warszawskiego,
 6. Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem,
 7. Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach,
 8. Cmentarz Powstańców Warszawy i Pomnik „Polegli – Niepokonani”.

Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót