Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022-2029

Celem programu „Maluch+” 2022-2029, jest stworzenie wysokiej jakości, dostępnej terytorialnie i przystępnej cenowo opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym – z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki. Cel, jakim jest wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

W ramach programu utworzona zostanie nowa instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 pn.: Klub Dziecięcy „Mali Odkrywcy”. Zadanie będzie realizowane w budynku Zespołu Szkół w Unisławiu przy ul. Lipowej 31 w Unisławiu, w pomieszczeniach na parterze budynku. Przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-remontowe mające na celu przystosowanie pomieszczeń klubu dziecięcego do potrzeb dzieci do lat 3. W efekcie powstanie klub dysponujący 16 nowymi miejscami opieki nad dziećmi do lat 3. Otwarcie Klubu Dziecięcego zaplanowano na 1 kwietnia 2024 r.

Zakres prac:

  1. Adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania;
  2. Zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki);
  3. Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych (stanowiących wyposażenie instytucji opieki);
  4. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw;
  5. Dostosowanie otoczenia instytucji opieki, znajdującej się na terenie nieruchomości;
  6. Promocja i informacja o realizowanym zadaniu.

Na powyższy cel Gmina Unisław pozyskała środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 573 792,00 zł oraz środki z budżetu państwa na dofinansowanie podatku VAT w kwocie 77 416,02 zł. Wkład własny Gminy Unisław to 54 556,14 zł.

Ponadto Gmina Unisław otrzyma również dofinansowanie na utrzymanie przez okres 3 lat wszystkich nowo utworzonych miejsc opieki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), które wyniesie 836 zł miesięcznie na każde z nowo utworzonych miejsc, łącznie 481 536,00 zł.

#FunduszeUE, #NextGenerationEU


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót