Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Alkoholizm

Uzależnienie  od alkoholu

Nikt nie sięga po alkohol po to, aby mieć problemy. Przeciwnie – każdy, kto spożywa alkohol oczekuje korzyści. Chce poprawić sobie nastrój, ubarwić szarą codzienność, ułatwić kontakty towarzyskie, zrelaksować się. Niektórzy nawet wierzą, że alkohol może mieć korzystne działanie zdrowotne.

Choć alkohol jest trucizną i z punktu widzenia toksykologii każda ilość wypitego alkoholu jest ryzykowna, to jednak w większości przypadków spożywanie małych dawek alkoholu nie pociąga za sobą widocznych szkód zdrowotnych i konsekwencji społecznych.
Mimo to nie powinni pić alkoholu:
– młodzi ludzie ( ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych i wypadków pod wpływem alkoholu ),
– kobiety w ciąży i matki karmiące ( z powodu ryzyka uszkodzenia płodu negatywnego  i wpływu na zdrowie dziecka ).

Osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem. Wszyscy którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających picie. Osoby, którym szkodzi nawet najmniejsza ilość alkoholu. Większość osób pijących alkohol spożywa go w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia. Osoby pijące alkohol mogą wielokrotnie w ciągu swojego życia zmieniać wzorzec spożywania alkoholu przemieszczając się na continuum od abstynencji, poprzez picie o niskim poziomie ryzyka, do spożywania alkoholu w sposób wysoce ryzykowny szkodliwy. Niektóre z nich się uzależniają. Jest to wędrówka w dwie strony. Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na poziomie niskiego ryzyka, może w wyniku różnego rodzaju , okoliczności zwiększyć swoje picie do poziomu wysokiego ryzyka. Ktoś, kto dziś pije ryzykownie lub szkodliwie, może na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody. Abstynent może w każdej chwili zacząć pić, a osoba uzależniona może zostać abstynentem.

Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony.

Picie szkodliwe to taki wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne; ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.

Picie alkoholu staje się problemem gdy:

  • zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu,
  • zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu (picie nie jest już tylko elementem wzorca kulturowego, ale staje się lekarstwem na stres, smutek, samotność, lęk),
  • postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój w sytuacji niemożności napicia się),
  • alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach jak: okres ciąży i karmienia piersią, prowadzenie pojazdów, przy spożywaniu leków wchodzących w reakcje z alkoholem, pomimo chorób wykluczających spożywanie alkoholu itp.
  • nasilają się incydenty upojenia,
  • pojawia się zaniepokojenie piciem i uwagi krytyczne wyrażane przez osoby bliskie oraz sygnały sugerujące ograniczenie ilości lub powstrzymanie się od picia,
  • używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie),
  • pojawiają się trudności w przypominaniu sobie co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem,
  • rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest nadal kontynuowane.

Jeżeli masz problem

psycholog kliniczny  mgr Violetta Ponczek przyjmuje w
każdy wtorek w godz.12.30-17.30

terapeuta uzależnień Wiesława Tatera przyjmuje w
każdą środę w godz. 8.00-12.00


Codziennie można też kontaktować się z
Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym
 w podanych niżej godzinach:

poniedziałek – 7:15 – 12:00
wtorek – 8:00 – 18:00
środa – 7:15 – 12:00 oraz 17:00 – 18:00
czwartek – 7:15 – 12:00
piątek – 7:15 – 12:00


Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót