Logo platformy facebook Logo platformy instagram Logo platformy twitter

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie Unisław

Gmina Unisław, decyzją Ministra Sprawiedliwości, otrzymała dotację w wysokości 10 000,00 zł.

na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Z tej okazji Gmina Unisław przy udziale KGW w Unisławiu oraz KGW „Kapuścianki” w Brukach Unisławskich serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Unisław do wzięcia udziału w spotkaniu dnia 13 czerwca 2023 od 12:00 do 14:00 w Parku w Unisławiu.

Spotkanie to ukierunkowane jest na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Program wydarzenia:

  • Spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Unisławiu
  • Spotkanie z przedstawicielami Policji
  • Przedstawienie sposobów i technik udzielania pierwszej pomocy postępowania w razie wypadków i zdarzeń w ruchu drogowym
  • Przedstawienie niebezpieczeństw związanych z cyberprzestępczością
    i oszustwami w Internecie
  • Przedstawiciele policji przeprowadzą  pogadankę edukacyjną odnośnie skutków zażywania środków odurzających i alkoholu
  • Poczęstunek

Strzałka powrotu na poprzednią stronęPowrót