Zadaj pytanie Wójtowi 

Pytania Internautów

Witam z tej strony Mikołaj Filipiak. Nasza gmina (i ja tez) bierze udział w akcji powietrze bez śmieci. A ja mam pytanie do Pana Wójta czy jest szansa aby nasza gmina dofinansowała wymiany starych kotłów c.o. na nowe piece spełniający normę PN-EN 303-5:2012. Przecież tu chodzi o nasze powietrze a i gmina na tym zyska. Poprawi się jej atrakcyjność ze nie tylko ludzie dla gminy ale i gmina dla nich. Niestety przejeżdżając przez Łubiankę miło się patrzy ale i łezka się kreci bo tam jest pełno solarów a u nas niczego nie ma. Pozdrawiam i liczę na Państwa aktywność aby przyszłości pod tablicą UNISŁAW znalazł się zielony listek ze u nas są kotły ekologiczne i jest świeże powietrze. Bądźmy przykładem dla innych gmin 2018-02-05
Mikołaj Filipiak

Działania ProEkologiczne są priorytetem dla Gminy Unisław. W chwili obecnej Gmina Unisław czyni starania w pozyskaniu dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018. Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Jeżeli chodzi o kolektory słoneczne to Gmina Unisław pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Unisław”. W ramach projektu każdy zainteresowany mieszkaniec gminy, który złożył deklarację i podpisał stosowną umowę otrzyma instalację solarną.

Ponadto Gmina Unisław realizuje inne programy związane z ochroną środowiska m.in.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Planowana jest również „Modernizacja Gminnej oczyszczalni ścieków” oraz „Modernizacja stacji uzdatniania wody”.

Jak Pan widzi, staramy się być przykładem dla innych Gmin.

Wójt Gminy Unisław
Jakub Danielewicz

Dodano dnia: 2018-02-12 09:27:37

W związku z możliwością zadawania pytań uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii budowy przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy na ulicy toruńskiej. Czy gmina planuje podjąć w 2018 roku jakieś wymierne działania w tym zakresie. Z góry dziękuję za odpowiedź. 2017-12-26
Grzegorz Krawczyk

Przejście dla pieszych na przejeździe kolejowym między ulicami Toruńską i Wiślaną od kilku lat jest priorytetowym problemem, jaki władze Unisławia starają się rozwiązać. Trudnością tutaj jest fakt, że przez ostatnie dwa lata kwestią zaprojektowania i wybudowania bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe między ulicami Toruńską i Wiślaną w Unisławiu zajmował się Wojewódzki Zarząd Dróg (WZD). Mając na celu przyspieszenie prac, Gmina Unisław podpisała stosowną umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Dodatkowo w budżecie naszej Gminy w roku 2016 oraz 2017 zarezerwowana została kwota 20 tysięcy złotych, by wspomóc finansowo działania Zarządu Dróg. Mimo tych wszystkich starań Gminy, WZD nie podjął konkretnych działań, wskazujących na szybką realizację tej inwestycji.
W tej sytuacji, mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników przejścia dla pieszych między ulicami Toruńską i Wiślaną, pod koniec 2017 roku podjąłem decyzję, by to Gmina Unisław sama zrealizowała projekt budowy przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej Nr 551 w Unisławiu.
Do tej pory już wyłoniono projektanta tego zadania, a Gmina Unisław jest w przededniu podpisania umowy na opracowanie projektu budowy w/w przejścia.
 
 
Jakub Danielewicz
 
Wójt Gminy Unisław

Wójt Gminy Unisław
Jakub Danielewicz

Dodano dnia: 2018-01-16 08:17:03

Witam Mam dwa pytania; Czy na drodze Unisław - Grzybno zostaną namalowane pasy ? Proszę się przejechać tym odcinkiem jak jest gęsta mgła i ciemno, jest naprawdę nie ciekawie. Czy na tym samym odcinku zostanie wybudowany chodnik? Bo aż strach widzieć matkę z trójką dzieci która idzie poboczem a z przeciwka jedzie ciężarówka. Pozdrawiam Ewa 2017-01-05
Ewa Sł

Droga z Unisławia do Grzybna jest częścią Drogi Wojewódzkiej nr 551 (łączącej Wąbrzeźno ze Strzyżawą). Odpowiedzialnym za malowanie pasów, odśnieżanie, remont dziur w drodze czy budowę ścieżki rowerowej przy tej drodze jest Wojewódzki Zarząd Dróg. W związku z powyższym, budowa chodnika czy namalowanie pasów nie leży w kompetencji pracowników Urzędu Gminy.
 
Od wielu lat Rada Gminy oraz wójt gminy Unisław zwracają uwagę Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg na niebezpieczeństwa dla podróżujących tą trasą. Na odcinku o którym Pani wspomina, doszło do bardzo wielu, groźnych wypadków drogowych. By przyśpieszyć modernizację tej drogi Gmina Unisław przekaże swoje środki finansowe dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
 
W budżecie Gminy Unisław na rok 2017 zarezerwowane zostały środki finansowe na dokumenty dotyczące przebudowy przejścia przez przejście kolejowe przy tej trasie. W tym również roku Gmina Unisław podjęła działania zmierzające go stworzenia projektu ścieżki rowerowej przy tej trasie.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Dróg zapewnili ostatnio, iż trwają właśnie prace nad dokumentacją techniczną modernizacji odcina Drogi Wojewódzkiej Nr 551 miedzy Unisławiem, Grzybnem i Wybczem.

Jakub Danielewicz
Wójt Gminy Unisław

Wójt Gminy Unisław
Jakub Danielewicz

Dodano dnia: 2017-02-06 08:53:34

Witam! Mam pytanie odnośnie ulicy Magazynowej a właściwie drogi która należy do ulicy Magazynowej, która pozostała jeszcze nie utwardzona czyli przy naszej posesji tj.i Magazynowa 12 jak i pani Brzozowskiej. Wcześniej w rozmowie była mowa o wykonaniu drogi do końca 2016 roku. Moje pytanie brzmi następująco czy jest przewidziane wykonanie tej drogi w nadchodzącym 2017 roku, jeżeli tak to czy wiadomo w którym kwartale? Pozdrawiam Agnieszka Chejda-Wołowicz. 2016-12-21
Agnieszka Chejda-Wołowicz

Szanowna Pani
 
Rzeczywiście w roku 2016 za kwotę prawie 800 tysięcy złotych zostały wyremontowane ulice Magazynowa i Sienkiewicza w Unisławiu. 50 procent tej kwoty udało się pozyskać z budżetu państwa w ramach programu przebudowy dróg lokalnych. Około 49 procent inwestycji dofinansował Powiat Chełmiński w ramach współpracy z Gminą Unisław. W chwili gdy powstawała dokumentacja na modernizację ulic Magazynowej i Sienkiewicza, droga o której Pani wspomina stanowiła prywatną własność – stąd nie było możliwości jej uwzględnienia w planach gminnych i realizacji w 2016 roku.
Planujemy połączyć modernizację odcinka drogi, o którym Pani wspomina, z utwardzeniem ulicy Reja. W tym roku w „starej części” ulicy Reja zostanie przebudowana sieć wodociągowa i kanalizacja. Położenie kostki na całym odcinku jest uzależnione od poszerzenia drogi gminnej. Gmina Unisław podejmuje starania, aby w najwęższej części poszerzyć ulicę Reja co umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację ulicy.  

Wójt Gminy Unisław
Jakub Danielewicz

Dodano dnia: 2017-01-05 09:39:32

dzień dobry chcialam sie zapytać jak drugie dziecko jest nie pełnosprawne a złożyłam wniosek i orzeczenie to prawda ze nie dostane na drugie dziecko swiadczenia tak jak mi w gminie powiedziano bo cos sie nalezy jak mam orzeczenie i drugie chore dziecko 2016-10-20
Paulina Herrmann

Odpowiadając na pytanie dotyczące świadczenia na drugie dziecko i zakładając,  że pytanie dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego na drugie dziecko , które spełnia wszystkie wymagania ustawy, poza tym, że matka już pobiera takie świadczenie za pierwsze dziecko, zastosowanie ma tu przepis art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o Świadczeniach rodzinnych zabraniający przyznania świadczenia na drugie dziecko.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r., stwierdzał niezgodność z Konstytucją zapisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obecnie, nawet jeśli w danej rodzinie jest kilkoro dzieci z niepełnosprawnością, to prawo do świadczenia ma tylko jeden z opiekunów. Trybunał uznał taką sytuację za niekonstytucyjną i nakazał zmianę tego przepisu. Zmiana taka została wprowadzona ustawą z dnia 20 maja 2016 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 972), która wchodzi w życie od 1.01.2017 r.

Od 1.01. 2017 r. będzie Pani  przysługiwało  świadczenie również na drugie dziecko.

Wójt Gminy Unisław
Jakub Danielewicz

Dodano dnia: 2016-12-29 08:07:10

Witam , mam pytanie związane z internetem na ulic Prusa. Czy jest możliwość pociągnięcia kabli internetowych by móc wykupić internet w np.Neti gdyż ma owiele lepsze osiągi od dostawcy Dark-Net A internet mobilny LTE ciągle zrywa połączenia + oferty sa nieciekawe Tak samo jest z internetem radiowym również posiada on bardzo słaba prędkość. 2016-08-12
Jakub Wojciechowski

Układanie nowych i modernizacja istniejących kablowych łączy telekomunikacyjnych leży wyłącznie w gestii operatorów takich jak ORANGE czy NETIA. Jeśli chodzi o firmę NETIA to firma ta nie posiada na terenie naszej gminy własnych linii kablowych. Proszę zwrócić się poprzez infolinię do operatora ORANGE i zgłosić chęć posiadania oferowanych przez nich usług pod wskazanym adresem. Operator sprawdzi możliwości techniczne wraz z ewentualną możliwością rozbudowy sieci kablowej i poinformuje Pana o rezultacie tzw. wywiadu technicznego.  Jeśli zaś chodzi o internet dostarczany drogą radiową w technologii WiFi poprzez lokalnych operatorów ISP to zawsze jego prędkość będzie niższa niż oferowane przez operatorów komórkowych łącza w technologii LTE. Ich stabilność i niezawodność to już jednak zupełnie inna kwestia. Mogę jeszcze powiedzieć, że gmina prowadzi rozmowy z firmą ETH, trzecim lokalnym operatorem ISP, który ma zamiar dostarczać na terenie naszej gminy usługi dostępu do internetu wraz z telewizją. Być może wprowadzenie kolejnego operatora przyczyni się do poszerzenia oferty usług dostępu do sieci internet w naszej gminie i spowoduje wzrost jakości usług u operatorów już działających na naszym terenie.

Wójt Gminy Unisław
Jakub Danielewicz

Dodano dnia: 2016-10-10 09:43:59

Cieszę się, że w Unisławiu podejmuje się wiele nowych inwestycji, ale chyba zapomina się o już istniejących obiektach? Chodzi mi o plac zabaw w parku. Wszystko jest tam w opłakanym stanie- wręcz niebezpieczne dla dzieci. Chciałabym dowiedzieć się czy coś się w tym względzie zmieni. 2016-03-03
Iwona Szwagrzyk

W budżecie gminy Unisław na rok 2017 zabezpieczona została kwota 25 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na remont i doposażenie placu zabaw w unisławskim Parku. Jednocześnie, dziękuję bardzo za docenienie starań dotyczących przeprowadzanych inwestycji.
 
Jakub Danielewicz
Wójt Gminy Unisław

Wójt Gminy Unisław
Jakub Danielewicz

Dodano dnia: 2017-02-06 08:55:06