A A A Dotacja dla GBP z Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaGminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu otrzymała dotację z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 5 780,00 zł.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.