A A A Energa informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej