A A A Piękna Zagroda 2020

Gmina Unisław zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w gminnym konkursie pn.:
P I Ę K N A  Z A G R O D A  2020
 
Konkurs ma na celu zaangażowanie mieszkańców z terenu Gminy Unisław do aktywnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz ochrony i dbałości o środowisko naturalne poprzez wykorzystanie elementów proekologicznych.
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez zainteresowane osoby do dnia 7 sierpnia 2020 r. karty zgłoszenia udziału.
 
Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas dożynek gminno-parafialnych w Unisławiu (ograniczonych jedynie do części oficjalnej w kościele w Unisławiu).
 
 
Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, oraz Karty Zgłoszeniowe dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Unisławiu (pok. Nr 10) oraz do pobrania ze strony BIP urzędu gminy (poniżej).

Regulamin Gminnego Konkursu „PIĘKNA ZAGRODA 2020”

Karta zgłoszenia udziału w konkursie „Piękna Zagroda 2020”