A A A Dzielą się tym, co najcenniejsze

W sobotę, 11 lipca w Unisławiu mieszkańcy wzięli udział w akcji poboru krwi.

Jej efekt to blisko 14 litrów tego życiodajnego płynu.

Do krwiobusu przybyło 36 osób, z tego ostatecznie 31 mogło podzielić się krwią, w tym cztery osoby uczyniły to po raz pierwszy. Była to druga akcja w tym roku. Kolejna akcja organizowana przez GOK i Gminę Unisław odbędzie się 10 października.
Wszystkim krwiodawcom należą się ogromne podziękowania za dobre serce i chęć niesienia pomocy innym.