A A A Promocja Polskiej Strefy Inwestycji

W nawiązaniu do porozumienia o partnerstwie zawartego pomiędzy  Gminą Unisław a Pomorską Specjalną Strefa Ekonomiczną Sp. z o.o., poniżej zamieszczamy link do animacji promującej Polską Strefę Inwestycji.