A A A Komunikat Kierownika GOZ - kolejne zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia

ZARZĄDZENIE nr 2/03/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu z dnia 22.03.2020 roku dotyczące zmiany organizacji pracy i funkcjonowania Zakładu.

W związku z rozszerzającą się pandemią corona wirusa oraz ogłoszonym stanem epidemii:
Zarządzam:
1/ Skraca się czas funkcjonowania gabinetów Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do godziny 18 w dni powszednie .
W dni ustawowo wolne od pracy w poradnia czynna w godzinach od 8 do 11. 
Porady lekarskie udzielane będą w głównie w systemie tele porad:
tel 56 6866031
oraz  508 027 514

          
2/Skraca się czas pracy Gabinetów Fizjoterapii. Gabinety będą czynne w godzinach od 8 do 11.
Będą świadczone jedynie  usługi medyczne których zaprzestanie mogły by stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta.
Zobowiązuję do przełożenia innych zabiegów na termin późniejszy.

3/Poradnia Stomatologiczna będzie świadczyła usługi medyczne jedynie w trybie dyżurowym /w przypadkach pilnych zachorowań/  w  poniedziałki środy i piątki w godzinach od  8 do 10. 

4/Poradnia Ginekologiczna będzie czynna jedynie we wtorki w godzinach od 14 – 17. Świadczenia udzielane będą w głównie w systemie tele porad.
 Planowe wizyty będą odwołane.

5/Świadczenia Pielęgnacyjno Opiekuńcze w domu chorego świadczone będą jedynie w systemie tele porad.
Wizyty u pacjenta jedynie w pilnych przypadkach.

6/Pracownie : Ultrasonografii, Spirometrii ,Holtera  oraz Laboratorium będą nieczynne od 23.03.2020 roku.

Wszystkie zaplanowane usługi medyczne w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Unisławiu zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

Zarządzenie obowiązuje od 23.03.2020 roku do odwołania.

Kierownik GOZ Unisławiu
(-) Zbigniew Maniszewski