A A A Zaproszenie na spotkanie ws. wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej

W związku z planowanym w I kwartale 2020 roku naborem na Tworzenie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjne dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Kiedy i gdzie :
10.12.2019 w godzinach:
9:00-12:00 – TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW
12:30- 15:30 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”,Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Dla kogo
Spotkanie  jest dl osób chcących uzyskać dofinansowanie na podejmowanie, bądź rozwój działalności gospodarczej w ramach budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Uwaga!
Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie (56 676 44 36)  podając imię,  nazwisko, rodzaj szkolenia (start czy rozwój)  oraz reprezentowaną gminę.  Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program spotkania informacyjnego
  • Omówienie warunków otrzymania dofinansowania w tym lokalnych kryteriów wyboru
  • Omówienie zasad przygotowania wniosku i biznesplanu