A A A Zaproszenie na spotkanie informacyjne

3 grudnia o godzinie 14.00 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" odbędzie się spotkanie informacyjne w formie warsztatów partycypacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców projektów grantowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania omówione zostaną m. in. zasady otrzymania dofinansowania, zakres wsparcia, grupy docelowe, wskaźniki oraz lokalne kryteria wyboru.
 
Jakie działania mogą być objęte wsparciem w ramach planowanego konkursu grantowego?

Typ 2.  Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
b)lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c)i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
 
Kto może ubiegać się o grant?
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)
 
Najbliższy konkurs Grantowy planowany jest na I kwartał 2020 roku