A A A Spotkanie z Przewodniczącym Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej

ZAPROSZENIE 

Powiatowa Rada KPIR w Chełmnie serdecznie zaprasza rolników powiatu chełmińskiego na spotkanie z Przewodniczącym Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Ryszardem Kierzkiem, które odbędzie się 19.11.2019r.(wtorek) godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim.

Tematyka spotkania:
- Informacje dotyczące prac i działalności KPIR
- Omówienie sytuacji w rolnictwie
- Przedstawianie postulatów rolników
- Dyskusje nad problemami, z jakimi zmagają się rolnicy