A A A ENERGA Operator informuje o planowanych wyłączeniach prądu