A A A e-Recepta

Zgodnie z odpowiednimi przepisami od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą jedynie recepty wystawione w formie elektronicznej.

Lekarz wystawia e-receptę – która zostaje automatycznie wprowadzona do systemu P 1 który jest dostępny dla wszystkich aptek. Pacjent otrzymuje: czterocyfrowy kod recepty i po podaniu kodu oraz PESEL otrzymuje lek z apteki. W przypadku gdy pacjent uruchomi swoje Internetowe Konto Pacjenta może otrzymać kod recepty lub informację o recepcie SMSem lub wiadomością na e-mail. W wyjątkowych przypadkach lekarz może podać pacjentowi wydruk informacyjny recepty na podstawie którego może również zrealizować receptę w aptece.

Co to oznacza dla pacjenta:
Jeżeli w danej aptece nie ma wszystkich leków z recepty, pacjent otrzymuje dostępny lek (recepta nie przepada) i następne leki może zrealizować w innej aptece.  

Jeżeli pacjent pobiera stałe leki z powodu przewlekłych schorzeń może uzyskać receptę bez konieczności wizyty lekarskiej – po wystawieniu recepty na zamówione leki wystarczy uzyskać 4 cyfrowy kod recepty (od lekarza bezpośrednio lub w przypadku posiadania Internetowego Konta Pacjenta SMS-em lub wiadomością e-mail).
 
Internetowe Konto Pacjenta posiada każdy pacjent – wystarczy się jedynie zarejestrować i zalogować poprzez Profil Zaufany ePUAP dostępny pod adresem  https://pacjent.gov.pl/ikp.