A A A Konsultacje nazw ulic w miejscowości Kokocko

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY UNISŁAW

Mieszkańcy sołectwa Kokocko na Zebraniu Wiejskim uchwałą Nr 1/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku wyrazili zgodę na nadanie nazw ulicom w sołectwie Kokocko.

W dniu 11 września 2019 roku o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej Kokocko odbędzie się Zebranie Wiejskie, którego jednym z punktów porządku obrad będzie zaopiniowanie przez mieszkańców zaproponowanych nazw ulic zgodnie z załączoną mapą graficzną.
Mieszkańcy sołectwa Kokocko mają możliwość zgłaszania uwag i przedstawienia swoich propozycji.
Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: gmina@unislaw.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Unisław do dnia 11.09.2019 roku do godz. 15:15.
 

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY - PROPOZYCJA NAZW ULIC