A A A ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KD/2019 DOTYCZĄCE WYŁONIENIA WYKONAWCY – DOSTAWCY DOPOSAŻENIA KLUBU DZIECIĘCEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KD/2019 DOTYCZĄCE WYŁONIENIA WYKONAWCY – DOSTAWCY DOPOSAŻENIA KLUBU DZIECIĘCEGO W RAMACH PROJEKTU„UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO NA TERENIE GMINY UNISŁAW”.


ZAPYTANIE OFERTOWE

zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

zał. Nr 2 - wzór formularza ofertowego

zał. Nr 3 - wzór oświadczenia o braku powiązań

zał. Nr 4 - wzór klauzuli informacyjnej