A A A Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych z powodu suszy

W związku z wystąpieniem w 7 okresie raportowania Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY (susza została uznana tylko na glebach najsłabszych i tylko w uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza, krzewy owocowe, rośliny strączkowe).
 
Wójt Gminy Unisław prosi rolników zainteresowanych oszacowaniem strat w uprawach rolnych o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w Unisławiu w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r.
 
Wnioski do pobrania na stronie internetowej: www.unislaw.pl i w Urzędzie Gminy Unisław.