A A A Konkurs ''Ekologiczne sołectwo Gminy Unisław''

Gmina Unisław zaprasza sołectwa z terenu Gminy do wzięcia udziału w gminnym konkursie pn.: „EKOLOGICZNE SOŁECTWO GMINY UNISŁAW”. 
 
Konkurs ma na celu zaangażowanie mieszkańców poszczególnych sołectw z terenu Gminy Unisław do aktywnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz ochrony i dbałości o środowisko naturalne. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Urzędzie Gminy przez Sołtysa bądź Radę Sołecką Karty zgłoszenia sołectwa do konkursu do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 14:15. Podjęte działania powinny być udokumentowane na zdjęciach wykonanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.