A A A Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych gradobiciem

W związku z wystąpieniem w dniu 13.06.2019 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – OPADÓW GRADU Wójt Gminy Unisław prosi rolników zainteresowanych oszacowaniem strat w uprawach rolnych o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w Unisławiu w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.
 
Wnioski do pobrania na stronie internetowej: www.unislaw.pl i w Urzędzie Gminy Unisław (sekretariat lub pokój Nr 21).