A A A Kolonie dla dzieci rolników opłacających KRUS

Wójt Gminy Unisław informuje o wypoczynku letnim dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 
 
Termin wypoczynku: 15.08-25.08.2019 r.
Wiek uczestników: 7 – 16 lat
Miejsce wypoczynku: Ośrodek Wypoczynkowy "BAŁTYK", ul. Storczykowa 10, 76-270 Ustka
 
Organizator wypoczynku zapewnia:
- całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miłą obsługę,
- transport (autobus/pociąg),
- zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym,
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy),
- opiekę medyczną,
- atrakcyjny program zajęć kulturalno-oświatowych i wycieczek krajoznawczo-turystycznych – w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 
Warunki uczestnictwa:
- potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS,
- opłata za uczestnictwo w kolonii – 100 zł (380 zł dopłaca Gmina Unisław)
- wypełnienie karty (dostępne w Urzędzie Gminy Unisław)

Ilość miejsc: 20 – w przypadku większej liczby zgłoszeń, uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze losowania. 
 
Zapisy na kolonie przyjmowane są do dnia 20 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Unisław.