A A A Odwołanie stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 506, z późn. zmianami), w związku z obniżeniem poziomu wody w rzece Wiśle oraz prognozami dotyczącymi dalszego obniżania się stanu wody: od godz. 12:00 dnia 03.06.2019 r. ODWOŁUJĘ STAN POGOTOWIA PZECIWPOWODZIOWEGO dla wsi: Kokocko, Bruki Kokocka, Błoto, Bruki Unisławskie.